TREĆI KROS-SEKTORSKI SASTANAK 01. 03. 2017 – Kragujevac

Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost.na radu, medijske organizacije. Ukupan broj učesnika 25. Ova aktivnost prevashodno ima za cilj umrežavanje i uspostavljanje saradnje između pravnih lica/preduzetnika u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, lica/menadzera za bezbednost i zdravlje na radu i medijskih organizacija sa organizacijama civilnog društva radi promocije i unapređenja stanja u […]

DRUGI KROS-SEKTORSKI SASTANAK 28.02.2017 – Kragujevac

Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije dana 28.02.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“ prevashodno je imao  za cilj uspostavljanje saradnje između javnih institucija i organizacija civilnog društva. Na skupu su uzeli […]

KROS – SEKTORSKI SASTANAK – Kragujevac 21. 12. 2016

KROS – SEKTORSKI SASTANAK – Kragujevac 21. 12. 2016 Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je organizovalo kros-sektorski sastanak koji se odvija u okviru aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanja uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“, finansiranog od strane Evropske Unije sa osvrtom na […]

Izvještaj o inicijalnom sastanku u Beogradu 14. 10. 2016

Dana 14.10. 2016 godine u sa početkom u 15h na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je predstavilo projekat „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim […]