Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, на Националниот сервис МРТ1

Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, во утринската програма на Националниот сервис МРТ1. Промовиран е проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”, и активностите на BALcanOSH мрежата.

Работен состанок – 15. 09. 2016 Скопје

На 15.09.2016 во просториите на Едукативниот центар за БЗР на Македонското здружение за заштита при работа се одржа работен состанок како дел од проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните организации за подобрување на условите за работа и дијалог со јавните инситуции”. Цел на состанокот беше: Идентификување на потреби, недостатоци и проблеми […]

“Kick of meeting” Скопје 24.08.2016

На 24.08.2016 год. во просториите на Македонското здружение за заштита при работа се одржа kick of meeting, каде што беа презентирани стратегијата и акциониот план на проeктот ,,Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”. Беа разменети идеи и насоки за следните […]