КРОС СЕКТОРСКИ СОСТАНОЦИ

Во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” во  просториите на Стопанска Комора на Македонија, во месец декември,  беа организирани три крос секторски состаноци. Првиот крос секторски  состанок беше организиран на 12.12.2016 год. На состанокот присутни беа претставници […]

Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, на Националниот сервис МРТ1

Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, во утринската програма на Националниот сервис МРТ1. Промовиран е проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”, и активностите на BALcanOSH мрежата.

Работен состанок – 15. 09. 2016 Скопје

На 15.09.2016 во просториите на Едукативниот центар за БЗР на Македонското здружение за заштита при работа се одржа работен состанок како дел од проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните организации за подобрување на условите за работа и дијалог со јавните инситуции”. Цел на состанокот беше: Идентификување на потреби, недостатоци и проблеми […]

“Kick of meeting” Скопје 24.08.2016

На 24.08.2016 год. во просториите на Македонското здружение за заштита при работа се одржа kick of meeting, каде што беа презентирани стратегијата и акциониот план на проeктот ,,Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”. Беа разменети идеи и насоки за следните […]