Извештај за одржан тренинг-12-14 септември 2017

Извештај за одржан тренинг-12-14 септември 2017 Македонското здружение за заштита при работа, во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институтиции” од 12-14 септември, во Охрид, одржа тренинг за основи за безбедност и здравје при работа, услови за работа, […]

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА ЗA: ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, СТАНДАРДИ, УСЛОВИ ЗА РАБОТА, ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЧКИ ВЕШТИНИ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ И МЕДИУМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТ: „ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ И ДИЈАЛОГ СО ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ” Почитувани, Ни претставува задоволство да […]

Работилница за Националниот и локалните економски-социјални совети

На 23-ти март 2017 година во Радовиш се одржа работилница на тема безбедност и здравје при работа во организација на Меѓународната организација на трудот во склоп на проектот за Унапредување на социјалниот дијалог, a реализирана од МЗЗПР, преку проектниот менаџер г-дин Милан Петковски, г-ѓа Славица Јанкова, г-ѓа Снежана Јанкова Петковска и ѓ-ѓа Марија Гроздановска. Работилницата […]

Меѓународен сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциjа

Од 28.02-04.03.2017 год. се одржа  Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja. Овој саем претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. Во рамки на предвидените активности, на 03.03.2017 год. во организација на Дворник, Проген З и Македонско здружение за заштита при работа […]

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК ПОВРЗАН СО РАБОТНИТЕ МЕСТА“

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК ПОВРЗАН СО РАБОТНИТЕ МЕСТА“ 23 – 25 МАЈ 2016  АМСТЕРДАМ Конференцијата на тема “Спречување на рак поврзан со работата” е во организација на Министерството за социјални работи и вработување на Холандија, како дел од претседавање со ЕУ во 2016 година. Општата цел е да се стимулираат мерките за превенција од рак […]

КРОС СЕКТОРСКИ СОСТАНОЦИ

Во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” во  просториите на Стопанска Комора на Македонија, во месец декември,  беа организирани три крос секторски состаноци. Првиот крос секторски  состанок беше организиран на 12.12.2016 год. На состанокот присутни беа претставници […]

Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, на Националниот сервис МРТ1

Гостување на Славица Јанкова – проект координатор на МЗЗПР, во утринската програма на Националниот сервис МРТ1. Промовиран е проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со Државните институции”, и активностите на BALcanOSH мрежата.

Работен состанок – 15. 09. 2016 Скопје

На 15.09.2016 во просториите на Едукативниот центар за БЗР на Македонското здружение за заштита при работа се одржа работен состанок како дел од проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните организации за подобрување на условите за работа и дијалог со јавните инситуции”. Цел на состанокот беше: Идентификување на потреби, недостатоци и проблеми […]