Distributed promotional materials- Skopje

Macedonian Occupational Safety and Health Association, as part of promotional project activities and of BALcanOSH Network , on 29-th of June, 2018 in factory TGS „Tehnicki gasovi“- Skopje.had presentation  and also distributed promotional BALcanOSH.net. material overcoats. The main activity of TGS ‘’Tehnicki gasovi’’ is production and trading with technical and medical gases, while the other […]

Повик за прибирање на понуди за печатење на Студија за безбедност и здравје при работа

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за печатење на материјали СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 1.5 Почитувани,   […]

Повик за ангажирање на домашен консултант за изработка на студија

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) за потребите на проектот: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” број на договор Според договор за грант 2015/370-380 финансиран од Европската Комисија, објавува ПОВИК за изразување интерес за ангажирање на домашен консултант за […]

ИНФО ГРАНТ СЕСИЈА 06 ДЕКЕМВРИ 2017 – СКОПЈЕ

Следбено на предвидените активности на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“, имплементиран во рамки на Европскиот инструмент EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, поддржан од страна на Европската комисија, Македонското здружение за заштира при работа, на 06 декември одржа информативна сесија. Специфичните акциони грантови […]

Повик за подгрантова шема за проекти за истражувачко новинарство

Maкедонското здружение за заштита при работа во партнерска соработка со Црногорско здружение за заштита при работа, Српско здружение за заштита при работа, Косовско здружение за заштита при работа и Албанско здружение за заштита при работа, во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови […]

Извештај за одржан тренинг-12-14 септември 2017

Извештај за одржан тренинг-12-14 септември 2017 Македонското здружение за заштита при работа, во рамки на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институтиции” од 12-14 септември, во Охрид, одржа тренинг за основи за безбедност и здравје при работа, услови за работа, […]

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА ЗA: ОСНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, СТАНДАРДИ, УСЛОВИ ЗА РАБОТА, ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЧКИ ВЕШТИНИ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ И МЕДИУМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТ: „ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ И ДИЈАЛОГ СО ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ” Почитувани, Ни претставува задоволство да […]

Работилница за Националниот и локалните економски-социјални совети

На 23-ти март 2017 година во Радовиш се одржа работилница на тема безбедност и здравје при работа во организација на Меѓународната организација на трудот во склоп на проектот за Унапредување на социјалниот дијалог, a реализирана од МЗЗПР, преку проектниот менаџер г-дин Милан Петковски, г-ѓа Славица Јанкова, г-ѓа Снежана Јанкова Петковска и ѓ-ѓа Марија Гроздановска. Работилницата […]