Konkurrencë : ” Gjeni sigurinë në vendin e punës”

  Zonja dhe zotërinj,   Komiteti Organizativi Konferencës të  IV  Ndërkombëtare  për bashkëpunimin rajonal  “OHS Accord”, e cila do të mbahet në Prishtinë, Republika e Kosovës, në periudhën nga 1 në 3 nëntor 2018, ju fton që të kyqeni në konkursin   “Gjeni sigurinë në vendin e punës” në dy kategori : –           Siguria në punë […]

Photo competition

Organizing Committee of the IV International Conference for regional cooperation “OSH Accord”, venue 1-3.11.2018, Pristina invites you to participate on photo competition “Find Safety at workplace”. The period for submission of photos is from 12-th till 26-st of October 2018 in two categories: Occupational Safety and Health at Work Management (Promoting preventive culture for OSH); […]

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – Студија

Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених утврђено конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом и директивама Европске уније. Треба истаћи да су у Србији безбедност и здравље на раду правно зајамчени Уставом Републике Србије, према коме свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, заштиту на раду и нико се ових […]

REQUEST FOR QUOTATION FOR ENGAGEMENT OF DOMESTIC/REGIONAL CONSULTANT FOR DEVELOPMENT OF REGIONAL STUDY AND STRATEGY

TO ALL INTERESTED PARTIES REQUEST FOR QUOTATION FOR ENGAGEMENT OF DOMESTIC/REGIONAL CONSULTANT FOR DEVELOPMENT OF REGIONAL STUDY AND STRATEGY Grant agreement: 2015/370-380 Budget line 5.2.2 Project “Increasing the capacity and strengthening the role of regional civil society organizations to improve working conditions and dialogue with state institutions” funded by the European Union through Grant Scheme EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG […]

BALcanOSH network part of roadmap on carinogens!

Across Europe, organisations join forces to make a change that is unstoppable. On May 25th 2016, six key European organisations took the initiative to develop a voluntary action scheme to raise awareness about the risks arising from exposure to carcinogens in the workplace and exchange good practices. This action scheme is titled “Roadmap on carcinogens”. One […]

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL – OSH Accord

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL OSH Accord Prishtinë, 01-03 nëntor, 2018 TEMA DHE QËLLIMI I KONFERENCËS Bota ku jetojmë dhe punojmë, pëson ndryshime në çdo aspekt me ritme dhe mënyra të pabesueshme pothuajse çdo ditë. Rregullat e jetesës dhe të punës marrin vlera të reja që shumë shpesh ndiqen dhe kuptohen nga njerëzit. Për shkak të kësaj, në […]

ERASMUS + Project on work education for young people

ERASMUS + Project on work education for young people What the statistics say regarding fatal and non-fatal accidents of age groups-19-34?   Statistics show that 19- to 34-year-olds are more likely to have a serious accident at work than older adults. If They are exposed to poor working conditions it may lead to the development […]