RAPORT PER TRAJNIMIN 03-05.10.2017- Prevallë-Prizren

R A P O R T  RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGU ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Shoqata Kosovare e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në kuadër të projektit “Ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin […]

Training in Ohrid 12-14 09 2017

Training on basic safety and health at work, standards, labour conditions, advocacy & lobbying skills of representatives of CSOs and Public Institutions.

THE REPORT OF THE 3-DAY TRAINING IN BUDVA, 19th to the 21st of September 2017

Within the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions”, SWAM held  a 3-day training from the 19th to the 21st of September 2017 at the ”Slovenska plaža“ Hotel, in Budva. The training focused on the basics of safety and health at work, […]

Interview with Tsvetomir Tsanev, EU-OSHA

At the three-day training that was held in Ohrid, a representative from EU-OSHA, Mr. Tsvetomir Tsanev presented the campaign -Healthy workplaces for all ages. For the impressions of the workshop, as well as the future activities of EU-OSHA you can learn more in the interview: