V REGIONAL CONFERENCE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK

V REGIONAL CONFERENCE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK “WORK THROUGH THE LENS OF OSH” DURRËS, ALBANIA 30 MAY – 1 JUNE 2019 Prevention is a key concept in OSH. In fact, the prevention of accidents at work and occupational diseases must be the main goal of any management OSH system, much more than […]

Промовисана национална студију о стању безбедности и здраља на раду

Регионалнa мрежa о безбедности и здравља на раду “BALcanOSH.net” данас је промовисала Студију о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Тренутна ситуација у области безбедности и здравља на раду у Србији, број и врсти несрећа на радним местима у земљи, конкретна препорука за побољшање ситуације, као и примени законодавства и праксе Европске […]

Позив на догађај „Промоција Националне студије Републике Србије за безбедност и здравље на раду“

Поштовани, Дозволите ми да вам се обратим у име Регионалне мреже за безбедност и здравље на раду ” BALcanOSH.net ” и да вас позовем на промоцију студије о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Промоција ће се одржати 19. марта 2019. године (уторак) са почетком у 12 часова на Универзитету у Студентски […]

Промовирана Национална студија за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) на 14.03.2019 година, ја промовираше Националната студија за безбедност и здравје при работа. Актуелната состојба во оваа сфера, бројот и видот на повреди и несреќи на работните места во Македонија, конкретни препораки за подобрување на состојбите, како и примена на законодавството и праксата на Европската Унија во оваа […]

Call for hiring health and safety analyst

The Environmental & Sustainability Department (ESD) is a team of specialists primarily responsible for the environmental and social appraisal and monitoring of Bank’s portfolio of projects in various sectors and the custodians of the ESP and Bank E&S mandate as defined in articles establishing the Bank. Main interaction in the organisation is with the Banking […]