RADNICI U INDUSTRIJI JOŠ PLAĆAJU DANAK ZASTARJELOJ TEHNOLOGIJI: BEZ MASKE SE NE MOŽE

Strani investitori donose novu kulturu rada i poslovanja, ali svijest domaćih poslodavaca još nije na nivou da razumije kako zadovoljan i zdrav zaposleni predstavlja prioritet, odnosno najznačajniji kapital i preduslov uspješnosti, kažu u Udruženju zaštite na radu Nesnosna toplota koja usijava kosti, nezdravo zračenje, dim i prašina što se kroz mnogo filtera probija do nozdrva […]

BALcanOSH network part of roadmap on carinogens!

Across Europe, organisations join forces to make a change that is unstoppable. On May 25th 2016, six key European organisations took the initiative to develop a voluntary action scheme to raise awareness about the risks arising from exposure to carcinogens in the workplace and exchange good practices. This action scheme is titled “Roadmap on carcinogens”. One […]

Oбуки во Куманово за БЗР за собирачи на секундарен отпад

На 25.09 , 26.09 , 27.09 , 28.09 и на 02.10 се оддржаа 5 обуки во Куманово за БЗР за собирачи на секундарен отпад ( пластични флаши, метал, хартија итн.). На 02.10 се оддржа обука во Крива Паланка за БЗР. На обуките беа опфатени 118 собирачи на секундарен отпад од Куманово и Крива Паланка. Оваа […]

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL – OSH Accord

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL OSH Accord Prishtinë, 01-03 nëntor, 2018 TEMA DHE QËLLIMI I KONFERENCËS Bota ku jetojmë dhe punojmë, pëson ndryshime në çdo aspekt me ritme dhe mënyra të pabesueshme pothuajse çdo ditë. Rregullat e jetesës dhe të punës marrin vlera të reja që shumë shpesh ndiqen dhe kuptohen nga njerëzit. Për shkak të kësaj, në […]